CAR CFR imprumuturi avantajoase   Plata online   ÎNSCRIERE ONLINE  CONTUL MEU   ÎMPRUMUT ONLINE   PLATA ONLINE IMPRUMUTURI ONLINE  Contul meu   Împrumut online   Înscriere online

”Evoluăm Împreună”

În vederea obținerii ajutorului social pentru educație, solicitantul va depune la ghişeu, în format letric sau prin poștă electronică (email, whatsapp, etc.), în funcție de necesitate, următoarele categorii de documente:

 • certificat de naștere/adopție al copilului;
 • adeverințe de venit ale reprezentanților legali (părinți, tutori);
 • declarație pe proprie răspundere privind veniturile și numărul de membri ai familiei;
 • dovadă de la școală sau facultate din care să rezulte:
  •  clasa I – o caracterizare a elevului (eliberată de învățător) că în clasa pregătitoare a obținut rezultate foarte bune la învățătură și purtare;
  •  clasele II – V – medii anuale FB la purtare și la celelalte materii, pe anul școlar trecut;
  •  clasele VI – XII – media 10 la purtare și media generală ≥9.00 pe anul școlar trecut;
  •  studenți – înregistrarea în anul universitar și media generală ≥9.00 la                                                                                                                                                      bacalaureat pentru studenții anului I sau integralist în anul                                                                                                                          universitar precedent pentru studenții din anii superiori.
 • Perioada de depunere a solicitărilor – 01 septembire – 20 octombrie a fiecărui an calendaristic.
 • Numărul maxim de burse care se vor acorda este de 35, venitul net/membru de familie fiind un criteriu delimitativ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com