* Exemplele alăturate sunt pentru împrumuturile care pot fi accesate de membrii noi. Pentru alte împrumuturi sau pentru detalii suplimentare vă rugăm să vă adresați celei mai apropiate agenții.

Împrumuturi tradiționale

În această categorie se încadrează împrumuturile dependente de valoarea fondului social acumulat. Plafonul acestora poate fi în cuantum de maximum 10 ori fondul social. Aceste împrumuturi se pot acorda pe o perioadă de rambursare de maximum 5 ani (60 luni).

Detalii

Împrumuturi opționale - termen scurt

În această categorie se încadrează împrumuturile necesare membrilor pentru a-i ajuta să traverseze perioade de dificultate temporară, generate de lipsa resurselor băneşti. Aceste împrumuturi se pot acorda pe o durată maximă de 1 an (12 luni).

Detalii

Împrumuturi opționale - termen lung

În această categorie se încadrează împrumuturile necesare membrilor pentru a-i ajuta să rezolve unele probleme financiare personale. Aceste împrumuturi sunt condiţionate de capacitatea financiară a CAR şi posibilitatea de rambursare a împrumutului de către solicitant. Se pot acorda pe o perioadă de maximum 5 ani (60 luni). 

Detalii

Împrumuturi promoționale

Se oferă membrilor care doresc ridicarea unui împrumut rapid, cu un cuantum mic, suma acordată, perioada promoției și condițiile de acordare fiind  stabilite periodic de către Consiliul director. Acest tip este un împrumut se acordă cu ocazii speciale (sărbătorile de Paşti, începerea şcolii, sărbătorile de Crăciun, etc).

Detalii