CAR CFR imprumuturi avantajoase   Plata online   ÎNSCRIERE ONLINE  Acord ANAF   ACORD ANAF  CONTUL MEU   ÎMPRUMUT ONLINE   PLATA ONLINE IMPRUMUTURI ONLINE  Contul meu   Împrumut   Înscriere

Economii

Economii cu dobânzi avantajoase, neimpozabile pentru siguranță financiară pe termen lung

Economisește avantajos prin intermediul fondului social!

 • La fondul social acumulat se adaugă anual dobânzi avantajoase, neimpozabile.
 • Valoarea fondului social acumulat influențează valoarea împrumuturilor ce pot fi solicitate.
 • Înscrie-te ca membru și depune lunar la fondul social sume de la 30 lei la 2000 lei.
 • La fondul social se pot efectua și depuneri suplimentare.
 • Contribuția lunară poate fi redusă ulterior, doar după 3 (trei) luni de la ultima stabilire, într-un procent de maximum 50%, dar nu sub limita minimă stabilită.
 • În cazuri deosebite, membrul, prin solicitare adresată și aprobată de consiliul director, poate beneficia de modificarea contribuției lunare în alte condiții.

Întrebări frecvente

 • Membri ai casei de ajutor reciproc pot fi salariaţi sau alte persoane fizice care obţin venituri de natură salarială sau alte venituri realizate în urma desfăşurării unor activităţi generatoare de valoare adăugată, în domeniul valorificării produselor din fermele sau gospodăriile proprii, sau al prestării diverselor servicii fără deosebire de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase.
 • Pot solicita calitatea de membru și persoanele care fac dovada obținerii unor venituri legale cu caracter permanent cum ar fi pensiile de urmaș obținute ca urmare a decesului unui membru, alte indemnizații, burse, alocații și venituri cu caracter legal.
 • Calitatea de membru se obţine după aprobarea cererii de înscriere și după achitarea aportului social şi depunerea fondului social în limitele stabilite, conform normelor interne privind fondul social.
 • să participe la adunările generale (conferinţele reprezentanților) casei de ajutor reciproc, conform prevederilor statutare;
 • să aleagă şi să fie aleşi în organele asociației, în conformitate cu prevederile statutare;
 • să primească împrumuturi, în cuantumul şi condiţiile aprobate prin normele interne de consiliul director;
 • să beneficieze de serviciile oferite de casa de ajutor reciproc;
 • să beneficieze de ajutoarele sociale nerambursabile sau alte ajutoare cu caracter social, în conformitate cu normele interne aprobate de consiliul director
 • să participe la repartizarea excedentului, în funcţie de modul de repartizare hotărât de consiliul director;
 • să primească consiliere financiară din partea casei de ajutor reciproc;
 • să participe la sesiunile de educație financiară oferite membrilor de casa de ajutor reciproc;
 • să solicite, cu aprobarea consiliului director, restructurarea împrumuturilor, dacă se află în situaţie temporară de şomaj şi îşi menţin calitatea de membri, sau se află în imposibilitate temporară de plată a ratelor dovedită prin documentaţie solicitată de consiliul director;
 • să participe la analiza, dezbaterea şi soluţionarea problemelor casei de ajutor reciproc şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii şi a statutului acesteia;
 • să primească, la cerere, un extras cu situaţia sa financiară, ca membru;
 • să cesioneze total sau parţial fondul său social altui membru. În caz de deces, toate fondurile titularilor se restituie moştenitorilor legali, la cererea acestora, după ce s-au reţinut datoriile către casă. În situaţia în care sumele împrumutate nu pot fi acoperite din depuneri, recuperarea diferenţei se va face de la giranţi sau moştenitorii legali, conform legii;
 • să studieze prevederile statutului casei de ajutor reciproc, să achite contravaloarea aportului social şi să constituie fondul social minim;
 • să respecte prevederile statutului casei de ajutor reciproc, hotărârile adunării generale (conferinţei reprezentanților) și ale consiliului director, cât și normele interne de funcţionare stabilite de consiliul director prin hotărâri proprii;
 • să participe la buna desfăşurare a activităţii casei de ajutor reciproc, la elaborarea şi înfăptuirea hotărârilor conferinţei;
 • să apere integritatea fondurilor şi să contribuie la dezvoltarea lor;
 • să depună lunar la fondul social o sumă în limita hotărâtă de consiliul director;
 • să achite ratele, dobânzile şi orice alte costuri ce decurg din împrumuturile contractate în condiţiile stabilite prin contractele de împrumut;
 • să contribuie la constituirea fondului de asistență socială în conformitate cu normele interne privind ajutoarele sociale.
 • pentru că membrii se ajută între ei pentru rezolvarea unor probleme financiare;
 • pentru că oferim ajutoare sociale nerambursabile;
 • pentru că CAR-ul are grijă de sănătatea membrilor oferind un set de analize medicale de laborator gratuite, precum și reducere la serviciile medicale de imagistică;
 • pentru că membrii participă la luarea deciziilor importante privind activitatea casei de ajutor reciproc;
 • pentru că CAR-ul este o organizație non-profit și asta înseamnă costuri de creditare mai mici;
 • pentru că răspundem prompt la solicitările membrilor.
 • aspectul social, reprezentat prin: costuri reduse de creditare, accesul membrilor cu venituri mici la împrumuturi, acordarea unor ajutoare în caz de deces
 • promptitudinea, seriozitatea și responsabilitatea cu care sunt oferite serviciile către membrii C.A.R.
 • transparența reprezentată prin absența unor comisioane ascunse și, nu în ultimul rând,
 • flexibilitatea de care se poate da dovadă atunci când vorbim de cazuri sociale aflate în dificultate, pentru fiecare membru existând practic o soluție în rezolvarea problemelor sale.

Vrei să devii membru CAR CFR?
Alege sucursala cea mai apropiată de tine și înscrie-te!

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com