CAR CFR imprumuturi avantajoase   Plata online   ÎNSCRIERE ONLINE  Acord ANAF   ACORD ANAF  CONTUL MEU   ÎMPRUMUT ONLINE   PLATA ONLINE IMPRUMUTURI ONLINE  Contul meu   Împrumut   Înscriere

Tombola Chef Fără Restricții

Felicitări câștigătorilor Tombolei ”Chef Fără Restricții”! ???

???Numerele de fișă ale membrilor câștigători – categoria Premiul I

39632, 19367, 47222, 22261, 29406

???Numerele de fișă ale membrilor câștigători – categoria Premiul II

3163, 1761, 27413, 8267, 40395

???Numerele de fișă ale membrilor câștigători – categoria Premiul III

47270, 6017, 27530, 28446, 46540

???Numerele de fișă ale membrilor câștigători – categoria Mențiuni

49194, 13142, 23621, 20130, 22832, 29841, 17739, 45739, 20783, 48202,
33451, 48099, 38664, 25586, 49187, 46521, 16127, 35324, 22752, 37911,
32350, 49174, 49140, 45774, 11710, 48060, 43236, 40030, 19122, 29338,
39210, 22275, 32180, 6898, 49108, 49068, 48891, 38679, 27306, 23298,
39451, 37671, 26503, 46434, 14033, 42390, 43962, 26405, 43817, 1198,
10722, 39668, 32567, 2034, 49188, 35219, 40440, 28533, 36371, 49334,
35124, 37848, 32974, 48234, 27886, 47381, 19179, 38984, 27296, 11682,
13369, 41191, 19994, 49328, 48905, 48298, 8885, 30296, 17847, 13813,
41452, 39639, 49042, 29591, 29579, 33312, 12714, 30876, 32663, 9819,
44412, 30026, 27170, 39562, 49152, 18046, 19887, 43416, 17690, 40600

antet CAR CFR

                                                                                                                                                                                   Anexă la HCD 15/29.03.2022
 

Regulament tombolă “Chef Fără Restricții”

Secțiunea 1. Organizatorul tombolei

Tombola este organizată de:

Asociația ”Casa de Ajutor Reciproc CFR”, persoană juridică română, având sediul în Petroșani, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 74, județul Hunedoara, Cod Fiscal CIF 11006262, reprezentată legal prin dl. Dionisie-Daniel ARDELEAN – Președinte denumită în cele ce urmează Organizatorul.

Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți membrii CAR CFR participanți.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța participanții în mod oficial, în aceeași manieră în care a făcut și informarea inițială.

Secțiunea 2. Drepturi și condiții de participare

La tombolă sunt incluși automat toți membrii activi la data extragerii și care au accesat un împrumut în luna aprilie 2022. Pentru ca un membru să fie declarat câștigător trebuie să aibă un contract de împrumut semnat până la data de 28 aprilie 2022.

Orice contract semnat după această dată, chiar dacă a fost rezultatul prezentei campanii, va fi neeligibil.

Tombola este accesibilă tuturor membrilor CAR CFR care respectă condițiile prezentului Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, membrii consiliului director sau ai comisiei de cenzori. Participarea la această tombolă are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament.

Fiecare participant are dreptul la o singură înscriere în tombolă. Participanții răspund de corectitudinea datelor furnizate, acestea permițând informarea participanților asupra premiilor câștigate și sunt necesare pentru validarea câștigătorilor.

Secțiunea 3. Durata desfășurării tombolei

Tombola se va desfășura în perioada 1 aprilie 2022 – 28 aprilie 2022

Secțiunea 4. Protecția datelor personale

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).  Asociația ”Casa de Ajutor Reciproc CFR”, în calitate de “Operator”, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu bună credință și în realizarea scopurilor specificate în prezentul Regulament.

Informațiile menționate vor fi prelucrate exclusiv pentru scopul prezentei tombole.

Secțiunea 5. Mecanismul tombolei

Membrii CAR CFR vor fi informați de organizarea Tombolei prin intermediul site-ului www.carcfr.org.ro/tombola, prin sucursalele asociației, prin pagina de Facebook, de angajații CAR CFR sau prin alte canale de comunicare.

Înscrierea la Tombolă se face în mod automat pentru toți membrii CAR care accesează un împrumut în perioada 1 aprilie 2022 – 28 aprilie 2022 și care sunt membri CAR activi  la data extragerii. Cei care nu doresc să participe la tombolă vor depune o solicitare în acest sens.

Pentru ca un membru să fie declarat câștigător trebuie să aibă un contract de împrumut semnat până la data de 28 aprilie 2022.

Fiecare membru CAR va fi înscris o singură dată la tragerea la sorți, indiferent de numărul împrumuturilor accesate.

Tragerea la sorți se va efectua prin intermediul platformei informatice www.random.org în data de 29 aprilie 2022, începând cu ora 11.00 în prezența unei comisii de organizare a tombolei formată din 3 membri. Membrii comisiei vor fi numiți prin hotărâre a consiliului director.

Secțiunea 6. Premiile tombolei

În cadrul tombolei vor fi acordate 115 premii, distribuite astfel: 5 premii I, 5 premii II, 5 premii III și 100 mențiuni.

Premiul 1 constă în:

 • Set masă cu scaune pentru picnic;
 • Grătar pliabil;
 • Umbrelă soare;
 • Ustensile pentru grătar;
 • Cărbuni pentru grătar;
 • Șorț bucătar;
 • Șapcă.

Premiul 2 constă în:

 • Grătar pliabil;
 • Umbrelă soare;
 • Ustensile pentru grătar;
 • Cărbuni pentru grătar;
 • Șorț bucătar;
 • Șapcă.

Premiul 3 constă în:

 • Umbrelă soare
 • Ustensile pentru grătar;
 • Cărbuni pentru grătar;
 • Șorț bucătar;
 • Șapcă. 

Mențiunea constă în:

 • Șorț bucătar;
 • Șapcă.

Secțiunea 7. Desemnarea câștigătorilor

În urma tragerii la sorți, vor fi desemnați câte cinci câștigători pentru premiul 1, premiul 2, respectiv premiul 3 și 100 câștigători pentru mențiune.

Secțiunea 8. Notificarea și predarea premiilor

Câștigătorilor tombolei li se va aduce la cunoștință rezultatul până la data de 02 mai 2022, după tragerea la sorți, astfel: vor fi contactați prin intermediul datelor de contact înregistrate în fișa de membru, pe email sau telefonic, iar pe site se va afișa numărul fișelor de membru, aferente câștigătorilor.

Pentru primirea premiilor, câștigătorii trebuie să se identifice prezentând cartea de identitate. Premiile vor fi distribuite câștigătorilor până la data de 31 mai 2022.

Secțiunea 9. Încetarea tombolei

Prezenta Tombolă va înceta de drept la data 31 mai 2022, și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră, de natură a face imposibilă derularea.

Secțiunea 10. Transparență

Prezentul regulament se va afișa pe www.carcfr.org.ro/tombola înainte de data începerii tombolei (1 aprilie 2022).

Prin participarea la această tombolă, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament.

Secțiunea 11. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la tombolă, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com